Thành viên:

wolfganghofmeier

Đăng ký phát âm của wolfganghofmeier

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/09/2012 dreiphonemig [de] phát âm dreiphonemig 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/09/2012 Morphemkonstanz [de] phát âm Morphemkonstanz -1 bình chọn
26/09/2012 Rohrwiderstandsthermometer [de] phát âm Rohrwiderstandsthermometer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/09/2012 Werkstatttreppe [de] phát âm Werkstatttreppe 0 bình chọn
26/09/2012 Vergeltungsfaustkampf [de] phát âm Vergeltungsfaustkampf 0 bình chọn
26/09/2012 Graphemverdoppelung [de] phát âm Graphemverdoppelung 0 bình chọn
26/09/2012 Nagelmatrix [de] phát âm Nagelmatrix 0 bình chọn
26/09/2012 schwarzköpfig [de] phát âm schwarzköpfig 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/09/2012 Stofffetzen [de] phát âm Stofffetzen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/09/2012 Verwickelung [de] phát âm Verwickelung 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/09/2012 Mangaka [de] phát âm Mangaka 0 bình chọn
26/09/2012 Hämatochezie [de] phát âm Hämatochezie 0 bình chọn
25/09/2012 Flügelbasis [de] phát âm Flügelbasis 0 bình chọn
25/09/2012 schussbereit [de] phát âm schussbereit 0 bình chọn
25/09/2012 Bogenlinie [de] phát âm Bogenlinie 0 bình chọn
25/09/2012 Nachschieber [de] phát âm Nachschieber 0 bình chọn
25/09/2012 Innenwinkel [de] phát âm Innenwinkel 0 bình chọn
25/09/2012 auspumpen [de] phát âm auspumpen 0 bình chọn
25/09/2012 zerkauen [de] phát âm zerkauen 0 bình chọn
25/09/2012 Mittelmeerinsel [de] phát âm Mittelmeerinsel 0 bình chọn
25/09/2012 Maxille [de] phát âm Maxille 0 bình chọn
25/09/2012 Mondfleck [de] phát âm Mondfleck 0 bình chọn
25/09/2012 anpirschen [de] phát âm anpirschen 0 bình chọn
25/09/2012 Districtus Austriae Controllatus [de] phát âm Districtus Austriae Controllatus 0 bình chọn
25/09/2012 Bretschneider [de] phát âm Bretschneider 0 bình chọn
25/09/2012 Conert [de] phát âm Conert 0 bình chọn
25/09/2012 Schmatzer [de] phát âm Schmatzer 0 bình chọn
25/09/2012 Fürwort [de] phát âm Fürwort 0 bình chọn
25/09/2012 [de] phát âm 0 bình chọn
24/09/2012 Anklageerhebung [de] phát âm Anklageerhebung 0 bình chọn