Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
04/12/2010 Xerbolés [gl] phát âm Xerbolés 0 bình chọn
04/12/2010 cirio [gl] phát âm cirio 0 bình chọn
04/12/2010 evitar [gl] phát âm evitar 0 bình chọn