Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/04/2011 Prados [gl] phát âm Prados 0 bình chọn
02/04/2011 Pacio [gl] phát âm Pacio 0 bình chọn
02/04/2011 Nogueira de Abaixo [gl] phát âm Nogueira de Abaixo 0 bình chọn
02/04/2011 Mourente [gl] phát âm Mourente 0 bình chọn
02/04/2011 Piñeira [gl] phát âm Piñeira 0 bình chọn
02/04/2011 Tourón [gl] phát âm Tourón 0 bình chọn
25/01/2011 fajromuro [eo] phát âm fajromuro 0 bình chọn
25/01/2011 lernantino [eo] phát âm lernantino 0 bình chọn
25/01/2011 leterbloko [eo] phát âm leterbloko 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2011 levstango [eo] phát âm levstango 0 bình chọn
25/01/2011 libelo [eo] phát âm libelo 0 bình chọn
25/01/2011 leptono [eo] phát âm leptono 0 bình chọn
25/01/2011 lerteco [eo] phát âm lerteco 0 bình chọn
25/01/2011 letero [eo] phát âm letero 0 bình chọn
25/01/2011 liberigo [eo] phát âm liberigo 0 bình chọn
25/01/2011 liberulo [eo] phát âm liberulo 0 bình chọn
25/01/2011 lignokarbo [eo] phát âm lignokarbo 0 bình chọn
25/01/2011 likvidebleco [eo] phát âm likvidebleco 0 bình chọn
25/01/2011 limako [eo] phát âm limako 0 bình chọn
25/01/2011 limeso [eo] phát âm limeso 0 bình chọn
25/01/2011 likvoro [eo] phát âm likvoro 0 bình chọn
25/01/2011 libertempo [eo] phát âm libertempo 0 bình chọn
25/01/2011 limito [eo] phát âm limito 0 bình chọn
25/01/2011 limonado [eo] phát âm limonado 0 bình chọn
25/01/2011 lingvoscienco [eo] phát âm lingvoscienco 0 bình chọn
25/01/2011 linio [eo] phát âm linio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2011 lingvaro [eo] phát âm lingvaro 0 bình chọn
25/01/2011 litanio [eo] phát âm litanio 0 bình chọn
25/01/2011 litero [eo] phát âm litero 0 bình chọn
25/01/2011 litografio [eo] phát âm litografio 0 bình chọn