Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/01/2011 pole [gl] phát âm pole 0 bình chọn
24/01/2011 pirixel [gl] phát âm pirixel 0 bình chọn
24/01/2011 pexego [gl] phát âm pexego 0 bình chọn
24/01/2011 pésimo [gl] phát âm pésimo 0 bình chọn
24/01/2011 sentenza [gl] phát âm sentenza 0 bình chọn
24/01/2011 tirarrollas [gl] phát âm tirarrollas 0 bình chọn
24/01/2011 saboroso [gl] phát âm saboroso 0 bình chọn
24/01/2011 sacho [gl] phát âm sacho 0 bình chọn
24/01/2011 sabichón [gl] phát âm sabichón 0 bình chọn
24/01/2011 malbono [eo] phát âm malbono 0 bình chọn
24/01/2011 maldupiramido [eo] phát âm maldupiramido 0 bình chọn
24/01/2011 malegaleco [eo] phát âm malegaleco 0 bình chọn
24/01/2011 maleolo [eo] phát âm maleolo 0 bình chọn
24/01/2011 malfacileco [eo] phát âm malfacileco 0 bình chọn
24/01/2011 malfavoro [eo] phát âm malfavoro 0 bình chọn
24/01/2011 malforteco [eo] phát âm malforteco 0 bình chọn
24/01/2011 malforto [eo] phát âm malforto 0 bình chọn
24/01/2011 malgracieco [eo] phát âm malgracieco 0 bình chọn
24/01/2011 malkomplikeco [eo] phát âm malkomplikeco 0 bình chọn
24/01/2011 malkovro [eo] phát âm malkovro 0 bình chọn
24/01/2011 malliberejo [eo] phát âm malliberejo 0 bình chọn
24/01/2011 malico [eo] phát âm malico 0 bình chọn
24/01/2011 malliberulo [eo] phát âm malliberulo 0 bình chọn
24/01/2011 mallongigo [eo] phát âm mallongigo 0 bình chọn
24/01/2011 mallumo [eo] phát âm mallumo 0 bình chọn
24/01/2011 malplifortiĝo [eo] phát âm malplifortiĝo 0 bình chọn
24/01/2011 malproksimo [eo] phát âm malproksimo 0 bình chọn
24/01/2011 necesejo [eo] phát âm necesejo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/01/2011 neeblo [eo] phát âm neeblo 0 bình chọn
24/01/2011 parkejo [eo] phát âm parkejo 0 bình chọn