Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/01/2011 Paro [eo] phát âm Paro 0 bình chọn
24/01/2011 paronimo [eo] phát âm paronimo 0 bình chọn
24/01/2011 partio [eo] phát âm partio 0 bình chọn
24/01/2011 partizano [eo] phát âm partizano 0 bình chọn
24/01/2011 parto [eo] phát âm parto 0 bình chọn
24/01/2011 partopreno [eo] phát âm partopreno 0 bình chọn
24/01/2011 paserino [eo] phát âm paserino 0 bình chọn
24/01/2011 pastinako [eo] phát âm pastinako 0 bình chọn
24/01/2011 pasto [eo] phát âm pasto 0 bình chọn
24/01/2011 pastrino [eo] phát âm pastrino 0 bình chọn
24/01/2011 pastro [eo] phát âm pastro 0 bình chọn
24/01/2011 pasvorto [eo] phát âm pasvorto 0 bình chọn
24/01/2011 patologo [eo] phát âm patologo 0 bình chọn
24/01/2011 patriarko [eo] phát âm patriarko 0 bình chọn
24/01/2011 patrineco [eo] phát âm patrineco 0 bình chọn
24/01/2011 patrolo [eo] phát âm patrolo 0 bình chọn
24/01/2011 patreco [eo] phát âm patreco 0 bình chọn
24/01/2011 patrujo [eo] phát âm patrujo 0 bình chọn
24/01/2011 paŝo [eo] phát âm paŝo 0 bình chọn
24/01/2011 paŝtisto [eo] phát âm paŝtisto 0 bình chọn
24/01/2011 paŭzo [eo] phát âm paŭzo 0 bình chọn
24/01/2011 pederasto [eo] phát âm pederasto 0 bình chọn
24/01/2011 pedicelo [eo] phát âm pedicelo 0 bình chọn
24/01/2011 pedunklo [eo] phát âm pedunklo 0 bình chọn
24/01/2011 pego [eo] phát âm pego 0 bình chọn
24/01/2011 pektino [eo] phát âm pektino 0 bình chọn
24/01/2011 vilas [gl] phát âm vilas 0 bình chọn
24/01/2011 Vilamor [gl] phát âm Vilamor 0 bình chọn
24/01/2011 Vilar de Suso [gl] phát âm Vilar de Suso 0 bình chọn
24/01/2011 Vilar de Outeiro [gl] phát âm Vilar de Outeiro 0 bình chọn