Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/01/2011 Vilarello [gl] phát âm Vilarello 0 bình chọn
24/01/2011 Vilasusá [gl] phát âm Vilasusá 0 bình chọn
24/01/2011 Vilaxoán [gl] phát âm Vilaxoán 0 bình chọn
24/01/2011 Roma [gl] phát âm Roma 0 bình chọn
24/01/2011 présa [gl] phát âm présa 0 bình chọn
24/01/2011 presa [gl] phát âm presa 0 bình chọn
24/01/2011 pingüín [gl] phát âm pingüín 0 bình chọn
24/01/2011 Penedo [gl] phát âm Penedo 0 bình chọn
24/01/2011 pelve [gl] phát âm pelve 0 bình chọn
24/01/2011 Vilar do Monte [gl] phát âm Vilar do Monte 0 bình chọn
24/01/2011 comungar [gl] phát âm comungar 0 bình chọn
24/01/2011 acelga [gl] phát âm acelga 0 bình chọn
24/01/2011 Abade [gl] phát âm Abade 0 bình chọn
24/01/2011 canón [gl] phát âm canón 0 bình chọn
24/01/2011 cor [gl] phát âm cor 0 bình chọn
24/01/2011 fuxidío [gl] phát âm fuxidío 0 bình chọn
24/01/2011 esgazar [gl] phát âm esgazar 0 bình chọn
24/01/2011 calzón [gl] phát âm calzón 0 bình chọn
24/01/2011 xersei [gl] phát âm xersei 0 bình chọn
24/01/2011 Vilaseco [gl] phát âm Vilaseco 0 bình chọn
24/01/2011 Vilar de Arriba [gl] phát âm Vilar de Arriba 0 bình chọn
24/01/2011 Vilapouca [gl] phát âm Vilapouca 0 bình chọn
24/01/2011 Vilarín [gl] phát âm Vilarín 0 bình chọn
24/01/2011 Vilariño [gl] phát âm Vilariño 0 bình chọn
24/01/2011 Vilariño de Abaixo [gl] phát âm Vilariño de Abaixo 0 bình chọn
24/01/2011 Vilariño de Arriba [gl] phát âm Vilariño de Arriba 0 bình chọn
24/01/2011 Vilarchán [gl] phát âm Vilarchán 0 bình chọn
24/01/2011 Vilasante [gl] phát âm Vilasante 0 bình chọn
24/01/2011 Vilela [gl] phát âm Vilela 0 bình chọn
24/01/2011 Vilavella [gl] phát âm Vilavella 0 bình chọn