Thành viên:

xbtellado

Đăng ký phát âm của xbtellado

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/01/2011 Vilaseñor [gl] phát âm Vilaseñor 0 bình chọn
24/01/2011 Vilaverde [gl] phát âm Vilaverde 0 bình chọn
24/01/2011 pousada [gl] phát âm pousada 0 bình chọn
23/01/2011 estómago [gl] phát âm estómago 0 bình chọn
23/01/2011 filoloxía [gl] phát âm filoloxía 0 bình chọn
23/01/2011 literatura [gl] phát âm literatura 0 bình chọn
23/01/2011 quilo [gl] phát âm quilo 0 bình chọn
23/01/2011 metro [gl] phát âm metro 0 bình chọn
23/01/2011 eido [gl] phát âm eido 0 bình chọn
23/01/2011 eivisenco [gl] phát âm eivisenco 0 bình chọn
23/01/2011 Eivisa [gl] phát âm Eivisa 0 bình chọn
23/01/2011 repouso [gl] phát âm repouso 0 bình chọn
23/01/2011 Patoloxía [gl] phát âm Patoloxía 0 bình chọn
23/01/2011 patologio [eo] phát âm patologio 0 bình chọn
23/01/2011 komputilprogramisto [eo] phát âm komputilprogramisto 0 bình chọn
23/01/2011 saĝe [eo] phát âm saĝe 0 bình chọn
23/01/2011 elektita [eo] phát âm elektita 0 bình chọn
23/01/2011 eksministrino [eo] phát âm eksministrino 0 bình chọn
23/01/2011 elironta [eo] phát âm elironta 0 bình chọn
23/01/2011 Dosieroj [eo] phát âm Dosieroj 0 bình chọn
23/01/2011 provversioj [eo] phát âm provversioj 0 bình chọn
23/01/2011 kampanjo [eo] phát âm kampanjo 0 bình chọn
23/01/2011 enketkompanjoj [eo] phát âm enketkompanjoj 0 bình chọn
23/01/2011 balotado [eo] phát âm balotado 0 bình chọn
23/01/2011 instaliĝis [eo] phát âm instaliĝis 0 bình chọn
23/01/2011 enkonduki [eo] phát âm enkonduki 0 bình chọn
23/01/2011 verŝajne [eo] phát âm verŝajne 0 bình chọn
23/01/2011 elŝuti [eo] phát âm elŝuti 0 bình chọn
23/01/2011 apoganto [eo] phát âm apoganto 0 bình chọn
23/01/2011 aperu [eo] phát âm aperu 0 bình chọn