Thành viên:

yasuo

Đăng ký phát âm của yasuo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/05/2012 サーフィン [ja] phát âm サーフィン 0 bình chọn
13/05/2012 湿気 [ja] phát âm 湿気 0 bình chọn
13/05/2012 [ja] phát âm 霧 0 bình chọn
04/05/2012 副 ふく [ja] phát âm 副 ふく 0 bình chọn
04/05/2012 室 シツ [ja] phát âm 室 シツ 0 bình chọn
04/05/2012 [ja] phát âm 索 0 bình chọn
04/05/2012 shinyuu [ja] phát âm shinyuu 0 bình chọn
29/04/2012 四回 [ja] phát âm 四回 0 bình chọn
29/04/2012 五回 [ja] phát âm 五回 0 bình chọn
29/04/2012 大州 [ja] phát âm 大州 0 bình chọn
29/04/2012 たいしゅう [ja] phát âm たいしゅう 0 bình chọn
29/04/2012 五大州 [ja] phát âm 五大州 0 bình chọn
29/04/2012 ごだいしゅう [ja] phát âm ごだいしゅう 0 bình chọn
29/04/2012 六回 [ja] phát âm 六回 0 bình chọn
29/04/2012 ろっかい [ja] phát âm ろっかい 0 bình chọn
29/04/2012 もう一回 [ja] phát âm もう一回 0 bình chọn
29/04/2012 ずるずる [ja] phát âm ずるずる 0 bình chọn
29/04/2012 いちゃいちゃ [ja] phát âm いちゃいちゃ 0 bình chọn
29/04/2012 もっかい [ja] phát âm もっかい 0 bình chọn
26/04/2012 Issei Sagawa [ja] phát âm Issei Sagawa 0 bình chọn
25/04/2012 海賊 [ja] phát âm 海賊 0 bình chọn
25/04/2012 矢尾一樹 [ja] phát âm 矢尾一樹 0 bình chọn
25/04/2012 山口由里子 [ja] phát âm 山口由里子 0 bình chọn
25/04/2012 大谷育江 [ja] phát âm 大谷育江 0 bình chọn
25/04/2012 平田広明 [ja] phát âm 平田広明 0 bình chọn
25/04/2012 山口勝平 [ja] phát âm 山口勝平 0 bình chọn
25/04/2012 中井和哉 [ja] phát âm 中井和哉 0 bình chọn
25/04/2012 岡村明美 [ja] phát âm 岡村明美 0 bình chọn
25/04/2012 田中真弓 [ja] phát âm 田中真弓 0 bình chọn
25/04/2012 仲里依紗 [ja] phát âm 仲里依紗 0 bình chọn