Thành viên:

yasuo

Đăng ký phát âm của yasuo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/02/2012 プロフィール [ja] phát âm プロフィール 0 bình chọn
16/02/2012 幕内 [ja] phát âm 幕内 0 bình chọn
16/02/2012 語学学習 [ja] phát âm 語学学習 0 bình chọn
16/02/2012 ろく [ja] phát âm ろく 0 bình chọn
16/02/2012 よん [ja] phát âm よん 0 bình chọn
16/02/2012 しち [ja] phát âm しち 0 bình chọn
16/02/2012 なな [ja] phát âm なな 0 bình chọn
16/02/2012 すうじ [ja] phát âm すうじ 0 bình chọn
16/02/2012 紅の豚 [ja] phát âm 紅の豚 0 bình chọn
10/02/2012 ぶちょう (部長) [ja] phát âm ぶちょう (部長) 0 bình chọn
10/02/2012 おちゃ (お茶) [ja] phát âm おちゃ (お茶) 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/02/2012 conbini [ja] phát âm conbini 0 bình chọn
10/02/2012 Atago [ja] phát âm Atago 0 bình chọn
10/02/2012 Nachi [ja] phát âm Nachi 0 bình chọn
10/02/2012 Kinugasa [ja] phát âm Kinugasa 0 bình chọn
10/02/2012 Aoba [ja] phát âm Aoba 0 bình chọn
10/02/2012 Haguro [ja] phát âm Haguro 0 bình chọn
10/02/2012 ぎゅうにゅう [ja] phát âm ぎゅうにゅう 0 bình chọn
10/02/2012 びよういん [ja] phát âm びよういん 0 bình chọn
10/02/2012 ひやく [ja] phát âm ひやく 0 bình chọn
10/02/2012 したいです [ja] phát âm したいです 0 bình chọn
10/02/2012 おと [ja] phát âm おと 0 bình chọn
10/02/2012 おっと [ja] phát âm おっと 0 bình chọn
09/02/2012 Myoko [ja] phát âm Myoko 0 bình chọn
09/02/2012 Ashigara [ja] phát âm Ashigara 0 bình chọn
09/02/2012 Yamashiro [ja] phát âm Yamashiro 0 bình chọn
09/02/2012 ise [ja] phát âm ise 0 bình chọn
09/02/2012 Hyuga [ja] phát âm Hyuga 0 bình chọn
09/02/2012 Ryujo [ja] phát âm Ryujo 0 bình chọn
09/02/2012 Hosho [ja] phát âm Hosho 0 bình chọn