Thành viên:

yasuo

Đăng ký phát âm của yasuo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/03/2012 うっかりミス [ja] phát âm うっかりミス 0 bình chọn
10/03/2012 ミス [ja] phát âm ミス 0 bình chọn
10/03/2012 御簾 [ja] phát âm 御簾 0 bình chọn
10/03/2012 派遣 [ja] phát âm 派遣 0 bình chọn
10/03/2012 派遣労働 [ja] phát âm 派遣労働 0 bình chọn
10/03/2012 端午の節句 [ja] phát âm 端午の節句 0 bình chọn
10/03/2012 上総 [ja] phát âm 上総 0 bình chọn
10/03/2012 お帰り [ja] phát âm お帰り 0 bình chọn
10/03/2012 海軍特別陸戦隊 [ja] phát âm 海軍特別陸戦隊 0 bình chọn
10/03/2012 Hakone [ja] phát âm Hakone 0 bình chọn
10/03/2012 機動部隊 [ja] phát âm 機動部隊 0 bình chọn
10/03/2012 第一航空戦隊 [ja] phát âm 第一航空戦隊 0 bình chọn
10/03/2012 大航海時代 [ja] phát âm 大航海時代 0 bình chọn
10/03/2012 修験道 [ja] phát âm 修験道 0 bình chọn
10/03/2012 骨盤 [ja] phát âm 骨盤 0 bình chọn
10/03/2012 伸縮 [ja] phát âm 伸縮 0 bình chọn
10/03/2012 ひねる [ja] phát âm ひねる 0 bình chọn
10/03/2012 五億円 [ja] phát âm 五億円 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/03/2012 四億円 [ja] phát âm 四億円 0 bình chọn
10/03/2012 一億円 [ja] phát âm 一億円 0 bình chọn
10/03/2012 二億円 [ja] phát âm 二億円 0 bình chọn
10/03/2012 三億円 [ja] phát âm 三億円 0 bình chọn
10/03/2012 アルコール [ja] phát âm アルコール 0 bình chọn
10/03/2012 一万円 [ja] phát âm 一万円 0 bình chọn
10/03/2012 一円玉 [ja] phát âm 一円玉 0 bình chọn
10/03/2012 オノマトペ [ja] phát âm オノマトペ 0 bình chọn
10/03/2012 プロテスタント [ja] phát âm プロテスタント 0 bình chọn
10/03/2012 市街地 [ja] phát âm 市街地 0 bình chọn
10/03/2012 十字軍 [ja] phát âm 十字軍 0 bình chọn
10/03/2012 近松門左衛門 [ja] phát âm 近松門左衛門 0 bình chọn