Thành viên:

yasuo

Đăng ký phát âm của yasuo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/03/2012 スピードアップ [ja] phát âm スピードアップ 0 bình chọn
10/03/2012 漁港 [ja] phát âm 漁港 0 bình chọn
10/03/2012 復権 [ja] phát âm 復権 0 bình chọn
10/03/2012 完熟桃 [ja] phát âm 完熟桃 1 bình chọn
10/03/2012 温泉津町 [ja] phát âm 温泉津町 0 bình chọn
10/03/2012 みどりの窓口 [ja] phát âm みどりの窓口 0 bình chọn
10/03/2012 座席指定 [ja] phát âm 座席指定 0 bình chọn
10/03/2012 グリーン車 [ja] phát âm グリーン車 0 bình chọn
10/03/2012 廃止 [ja] phát âm 廃止 0 bình chọn
10/03/2012 扱う [ja] phát âm 扱う 0 bình chọn
10/03/2012 漂着 [ja] phát âm 漂着 0 bình chọn
10/03/2012 寝台車 [ja] phát âm 寝台車 0 bình chọn
10/03/2012 食堂車 [ja] phát âm 食堂車 0 bình chọn
10/03/2012 重視する [ja] phát âm 重視する 0 bình chọn
10/03/2012 快速急行 [ja] phát âm 快速急行 1 bình chọn
10/03/2012 準急 [ja] phát âm 準急 0 bình chọn
10/03/2012 新快速 [ja] phát âm 新快速 0 bình chọn
10/03/2012 スカイライナー [ja] phát âm スカイライナー 0 bình chọn
10/03/2012 のぞみ [ja] phát âm のぞみ 0 bình chọn
10/03/2012 こだま [ja] phát âm こだま 0 bình chọn
10/03/2012 はやて [ja] phát âm はやて 0 bình chọn
10/03/2012 やまびこ [ja] phát âm やまびこ 0 bình chọn
10/03/2012 こまち [ja] phát âm こまち -1 bình chọn
10/03/2012 なすの [ja] phát âm なすの 0 bình chọn
10/03/2012 つばさ [ja] phát âm つばさ 0 bình chọn
10/03/2012 とき [ja] phát âm とき 0 bình chọn
10/03/2012 あさま [ja] phát âm あさま 0 bình chọn
10/03/2012 さくら [ja] phát âm さくら 0 bình chọn
10/03/2012 みずほ [ja] phát âm みずほ 0 bình chọn
10/03/2012 つばめ [ja] phát âm つばめ 0 bình chọn