Thành viên:

yelkoastur

Đăng ký phát âm của yelkoastur

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/05/2008 Inteligencia Artificial [es] phát âm Inteligencia Artificial 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 anuncio [es] phát âm anuncio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 jengibre [es] phát âm jengibre 0 bình chọn
03/05/2008 1984 [es] phát âm 1984 0 bình chọn
03/05/2008 1986 [es] phát âm 1986 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 dulce [es] phát âm dulce 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 Tamara [es] phát âm Tamara 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 maricón [es] phát âm maricón -1 bình chọn
03/05/2008 desinhibirse [es] phát âm desinhibirse 0 bình chọn
03/05/2008 Dorronsoro [es] phát âm Dorronsoro 0 bình chọn
03/05/2008 Soraya Arnelas [es] phát âm Soraya Arnelas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 Rayo Vallecano [es] phát âm Rayo Vallecano 0 bình chọn
03/05/2008 Principado de Asturias [es] phát âm Principado de Asturias 0 bình chọn
03/05/2008 Castilla y León [es] phát âm Castilla y León 0 bình chọn
03/05/2008 berenjena [es] phát âm berenjena 0 bình chọn
03/05/2008 pobreza [es] phát âm pobreza 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 Tres Cantos [es] phát âm Tres Cantos -1 bình chọn
03/05/2008 tetas [es] phát âm tetas 0 bình chọn
03/05/2008 Congreso de los Diputados [es] phát âm Congreso de los Diputados 0 bình chọn
03/05/2008 Senado [es] phát âm Senado 0 bình chọn
03/05/2008 curasán [es] phát âm curasán 0 bình chọn
03/05/2008 mongolo [es] phát âm mongolo 1 bình chọn
03/05/2008 Amor [es] phát âm Amor 0 bình chọn
03/05/2008 Universidad Autónoma de Madrid [es] phát âm Universidad Autónoma de Madrid 0 bình chọn
03/05/2008 estabilidad [es] phát âm estabilidad 0 bình chọn
03/05/2008 abandonado [es] phát âm abandonado 2 bình chọn
03/05/2008 abejorro [es] phát âm abejorro 1 bình chọn
03/05/2008 abastecer [es] phát âm abastecer 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 aberración [es] phát âm aberración 0 bình chọn
03/05/2008 ablandar [es] phát âm ablandar 0 bình chọn