Thành viên:

yelkoastur

Đăng ký phát âm của yelkoastur

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/05/2008 abnegar [es] phát âm abnegar 0 bình chọn
03/05/2008 fascista [es] phát âm fascista 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 clítoris [es] phát âm clítoris 1 bình chọn
03/05/2008 Panchito [es] phát âm Panchito 0 bình chọn
03/05/2008 regañar [es] phát âm regañar 1 bình chọn
03/05/2008 wiki [es] phát âm wiki 1 bình chọn
03/05/2008 fichaje [es] phát âm fichaje 0 bình chọn
03/05/2008 USB [es] phát âm USB 0 bình chọn
03/05/2008 abrumar [es] phát âm abrumar 0 bình chọn
03/05/2008 abrumador [es] phát âm abrumador 0 bình chọn
03/05/2008 abrochar [es] phát âm abrochar 0 bình chọn
03/05/2008 abrir [es] phát âm abrir 1 bình chọn
03/05/2008 cabrón [es] phát âm cabrón 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 colocación [es] phát âm colocación 0 bình chọn
03/05/2008 negocio [es] phát âm negocio 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 gigantes [es] phát âm gigantes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 bendito [es] phát âm bendito 0 bình chọn
03/05/2008 casualidad [es] phát âm casualidad 0 bình chọn
03/05/2008 actualiza [es] phát âm actualiza 0 bình chọn
03/05/2008 viceversa [es] phát âm viceversa 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 movimiento [es] phát âm movimiento 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 insuficiente [es] phát âm insuficiente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 controlar [es] phát âm controlar 0 bình chọn
03/05/2008 Algeciras [es] phát âm Algeciras 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 madrugada [es] phát âm madrugada 0 bình chọn
03/05/2008 conducir [es] phát âm conducir 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/05/2008 ambicioso [es] phát âm ambicioso 0 bình chọn
03/05/2008 carné [es] phát âm carné 0 bình chọn
03/05/2008 permiso [es] phát âm permiso 0 bình chọn
03/05/2008 rigor [es] phát âm rigor 2 bình chọn Phát âm tốt nhất