Thành viên:

yezir

Đăng ký phát âm của yezir

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/07/2011 AnnaSophia Robb [en] phát âm AnnaSophia Robb 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/05/2011 Daryl Sabara [en] phát âm Daryl Sabara 0 bình chọn
07/05/2011 Courtney Jines [en] phát âm Courtney Jines 0 bình chọn
07/05/2011 Winn-Dixie [en] phát âm Winn-Dixie 0 bình chọn
06/05/2011 iemand [nl] phát âm iemand 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/05/2011 communicatiemiddel [nl] phát âm communicatiemiddel 0 bình chọn
06/05/2011 orkas [nl] phát âm orkas 0 bình chọn