Thành viên:

yoel

Đăng ký phát âm của yoel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/09/2015 kijken [nl] phát âm kijken 0 bình chọn
24/09/2015 migratiefactor [nl] phát âm migratiefactor 0 bình chọn
24/09/2015 migraties [nl] phát âm migraties 0 bình chọn
24/09/2015 mijlpalen [nl] phát âm mijlpalen 0 bình chọn
24/09/2015 overhevel [nl] phát âm overhevel 0 bình chọn
24/09/2015 mijltje [nl] phát âm mijltje 0 bình chọn
24/09/2015 fazantenhennen [nl] phát âm fazantenhennen 0 bình chọn
24/09/2015 hofmeesteres [nl] phát âm hofmeesteres 0 bình chọn
24/09/2015 faxsoftware [nl] phát âm faxsoftware 0 bình chọn
24/09/2015 hofnarren [nl] phát âm hofnarren 0 bình chọn
24/09/2015 fazen [nl] phát âm fazen 0 bình chọn
24/09/2015 schudder [nl] phát âm schudder 0 bình chọn
24/09/2015 hofjes [nl] phát âm hofjes 0 bình chọn
24/09/2015 osseveld [nl] phát âm osseveld 0 bình chọn
24/09/2015 Almelo de Riet [nl] phát âm Almelo de Riet 0 bình chọn
24/09/2015 Hans in’t Zandt [nl] phát âm Hans in’t Zandt 0 bình chọn
24/09/2015 vertuien [nl] phát âm vertuien 0 bình chọn
24/09/2015 hofsteden [nl] phát âm hofsteden 0 bình chọn
24/09/2015 onvermoeibaar [nl] phát âm onvermoeibaar 0 bình chọn
23/09/2015 omschrijvingen [nl] phát âm omschrijvingen 0 bình chọn
23/09/2015 redactiecommissie [nl] phát âm redactiecommissie 0 bình chọn
23/09/2015 rolzitting [nl] phát âm rolzitting 0 bình chọn
23/09/2015 demonstranten [nl] phát âm demonstranten 0 bình chọn
23/09/2015 kroontjes [nl] phát âm kroontjes 0 bình chọn
23/09/2015 redactiebureau [nl] phát âm redactiebureau 0 bình chọn
23/09/2015 onderwatersport [nl] phát âm onderwatersport 0 bình chọn
23/09/2015 onderwijskunde [nl] phát âm onderwijskunde 0 bình chọn
23/09/2015 gewelfboog [nl] phát âm gewelfboog 0 bình chọn
23/09/2015 onverpakt [nl] phát âm onverpakt 0 bình chọn
23/09/2015 oesterkwekerij [nl] phát âm oesterkwekerij 0 bình chọn