Thành viên:

yoel

Đăng ký phát âm của yoel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Phát âm Thông tin
29/07/2011 μες στο μυαλό μου [el] phát âm μες στο μυαλό μου Của thành viên Forvo Ẩn danh