Thành viên:

yoel

Đăng ký phát âm của yoel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/08/2011 Kopenhagen [nl] phát âm Kopenhagen 0 bình chọn
16/08/2011 AWBZ-zorg [nl] phát âm AWBZ-zorg 0 bình chọn
16/08/2011 BIG-register [nl] phát âm BIG-register 0 bình chọn
16/08/2011 big [nl] phát âm big 0 bình chọn
16/08/2011 psychotherapeut [nl] phát âm psychotherapeut 0 bình chọn
16/08/2011 fysiotherapeut [nl] phát âm fysiotherapeut 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/08/2011 overtuigen [nl] phát âm overtuigen 0 bình chọn
15/08/2011 overtuigingskracht [nl] phát âm overtuigingskracht 0 bình chọn
15/08/2011 vergaderzaal [nl] phát âm vergaderzaal 0 bình chọn
13/08/2011 bierbrouwerij [nl] phát âm bierbrouwerij 0 bình chọn
13/08/2011 vrienden [nl] phát âm vrienden 0 bình chọn
13/08/2011 Jan Sweelinck [nl] phát âm Jan Sweelinck 0 bình chọn
13/08/2011 bui [nl] phát âm bui 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/08/2011 freule [nl] phát âm freule 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/08/2011 ruit [nl] phát âm ruit 0 bình chọn
12/08/2011 attitudes [nl] phát âm attitudes 0 bình chọn
12/08/2011 verhelderen [nl] phát âm verhelderen 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/08/2011 concepten [nl] phát âm concepten 0 bình chọn
12/08/2011 overtuigingen [nl] phát âm overtuigingen 0 bình chọn
12/08/2011 gezamenlijke [nl] phát âm gezamenlijke 0 bình chọn
12/08/2011 succesvolle [nl] phát âm succesvolle 0 bình chọn
12/08/2011 andermans [nl] phát âm andermans 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/08/2011 BV [nl] phát âm BV 0 bình chọn
12/08/2011 attituden [nl] phát âm attituden 0 bình chọn
12/08/2011 grijze [nl] phát âm grijze 0 bình chọn
12/08/2011 iemands [nl] phát âm iemands 0 bình chọn
12/08/2011 voorbeelden [nl] phát âm voorbeelden 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/08/2011 beïnvloeding [nl] phát âm beïnvloeding 0 bình chọn
12/08/2011 Intentie [nl] phát âm Intentie 0 bình chọn
12/08/2011 mentale [nl] phát âm mentale 0 bình chọn