Thành viên:

yoel

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của yoel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/08/2011 lengterichting [nl] phát âm lengterichting 0 bình chọn
07/08/2011 eisprong [nl] phát âm eisprong 0 bình chọn
07/08/2011 noem [nl] phát âm noem 0 bình chọn
07/08/2011 infectie [nl] phát âm infectie 0 bình chọn
07/08/2011 voorhuid [nl] phát âm voorhuid 0 bình chọn
07/08/2011 slissen [nl] phát âm slissen 0 bình chọn
07/08/2011 handtas [nl] phát âm handtas 0 bình chọn
07/08/2011 kaal [nl] phát âm kaal 0 bình chọn
07/08/2011 bobijn [nl] phát âm bobijn 0 bình chọn
07/08/2011 rechts [nl] phát âm rechts 0 bình chọn
07/08/2011 vaccinatie [nl] phát âm vaccinatie 0 bình chọn
07/08/2011 mijn schatje [nl] phát âm mijn schatje 0 bình chọn
07/08/2011 kort [nl] phát âm kort 0 bình chọn
07/08/2011 vlaggenlijn [nl] phát âm vlaggenlijn 0 bình chọn
07/08/2011 verzwakt [nl] phát âm verzwakt 0 bình chọn
07/08/2011 kinderverkrachter [nl] phát âm kinderverkrachter 0 bình chọn
06/08/2011 HIV-virus [nl] phát âm HIV-virus 0 bình chọn
06/08/2011 AIDS [nl] phát âm AIDS 1 bình chọn
06/08/2011 AIDS-test [nl] phát âm AIDS-test 0 bình chọn
06/08/2011 virus [nl] phát âm virus 0 bình chọn
06/08/2011 overgedragen [nl] phát âm overgedragen 0 bình chọn
06/08/2011 uitstellen [nl] phát âm uitstellen 0 bình chọn
06/08/2011 onbeschermd [nl] phát âm onbeschermd 0 bình chọn
06/08/2011 hoofdzakelijk [nl] phát âm hoofdzakelijk 0 bình chọn
06/08/2011 contact [nl] phát âm contact 0 bình chọn
06/08/2011 antistoffen [nl] phát âm antistoffen 0 bình chọn
06/08/2011 GGD [nl] phát âm GGD 0 bình chọn
06/08/2011 anoniem [nl] phát âm anoniem 0 bình chọn
06/08/2011 anaal [nl] phát âm anaal 0 bình chọn
06/08/2011 kontneuken [nl] phát âm kontneuken 0 bình chọn