Thành viên:

yoel

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của yoel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/08/2011 poepgaatje [nl] phát âm poepgaatje 0 bình chọn
06/08/2011 herhalend [nl] phát âm herhalend 0 bình chọn
06/08/2011 levensjaar [nl] phát âm levensjaar 0 bình chọn
06/08/2011 kenmerkt [nl] phát âm kenmerkt 0 bình chọn
06/08/2011 ontwikkelingsstoornis [nl] phát âm ontwikkelingsstoornis 0 bình chọn
06/08/2011 pervasief [nl] phát âm pervasief 0 bình chọn
06/08/2011 zelfstandig [nl] phát âm zelfstandig 0 bình chọn
06/08/2011 men [nl] phát âm men 0 bình chọn
06/08/2011 autistisch [nl] phát âm autistisch 0 bình chọn
06/08/2011 beschrijving [nl] phát âm beschrijving 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/08/2011 gedrag [nl] phát âm gedrag 0 bình chọn
06/08/2011 autistiform [nl] phát âm autistiform 0 bình chọn
06/08/2011 wisseling [nl] phát âm wisseling 0 bình chọn
06/08/2011 persoonlijkheidsstoornis [nl] phát âm persoonlijkheidsstoornis 0 bình chọn
06/08/2011 borderline [nl] phát âm borderline 0 bình chọn
06/08/2011 stemmingen [nl] phát âm stemmingen 0 bình chọn
06/08/2011 zwart-wit [nl] phát âm zwart-wit 0 bình chọn
06/08/2011 extraversie [nl] phát âm extraversie 0 bình chọn
06/08/2011 neuroticisme [nl] phát âm neuroticisme 0 bình chọn
06/08/2011 vertonen [nl] phát âm vertonen 0 bình chọn
04/08/2011 wervelboog [nl] phát âm wervelboog 0 bình chọn
04/08/2011 wervellichaam [nl] phát âm wervellichaam 0 bình chọn
04/08/2011 uitsteeksel [nl] phát âm uitsteeksel 0 bình chọn
04/08/2011 wervelkolom [nl] phát âm wervelkolom 0 bình chọn
04/08/2011 stuitligging [nl] phát âm stuitligging 0 bình chọn
04/08/2011 veroorzakend [nl] phát âm veroorzakend 0 bình chọn
04/08/2011 bezinking [nl] phát âm bezinking 0 bình chọn
04/08/2011 bloedbeeld [nl] phát âm bloedbeeld 0 bình chọn
04/08/2011 gelijksoortig [nl] phát âm gelijksoortig 0 bình chọn
04/08/2011 stilstand [nl] phát âm stilstand 0 bình chọn