Thành viên:

yonechum

Đăng ký phát âm của yonechum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/06/2011 文月 [ja] phát âm 文月 0 bình chọn
30/06/2011 Kaitou Sindbad [ja] phát âm Kaitou Sindbad 0 bình chọn
30/06/2011 一杯 [ja] phát âm 一杯 -1 bình chọn
30/06/2011 北朝鮮 [ja] phát âm 北朝鮮 0 bình chọn
30/06/2011 イケメン [ja] phát âm イケメン 0 bình chọn
30/06/2011 wakame [ja] phát âm wakame 1 bình chọn
30/06/2011 Dōgenzaka [ja] phát âm Dōgenzaka 0 bình chọn
30/06/2011 kakuyasu 格安 [ja] phát âm kakuyasu 格安 0 bình chọn
30/06/2011 ryoanji [ja] phát âm ryoanji 0 bình chọn
30/06/2011 アルバニア語 [ja] phát âm アルバニア語 0 bình chọn
30/06/2011 [ja] phát âm 箸 0 bình chọn
30/06/2011 よし [ja] phát âm よし 0 bình chọn
30/06/2011 Utagawa Kuniyoshi [ja] phát âm Utagawa Kuniyoshi 0 bình chọn
30/06/2011 天皇 [ja] phát âm 天皇 0 bình chọn
30/06/2011 空飛ぶスパゲッティ・モンスター [ja] phát âm 空飛ぶスパゲッティ・モンスター 0 bình chọn
30/06/2011 午後五時 [ja] phát âm 午後五時 0 bình chọn
30/06/2011 naninani [ja] phát âm naninani 0 bình chọn
30/06/2011 にゃ [ja] phát âm にゃ 0 bình chọn
30/06/2011 いちばん [ja] phát âm いちばん 0 bình chọn
30/06/2011 kamikakushi [ja] phát âm kamikakushi 0 bình chọn
30/06/2011 任天堂 株式会社 [ja] phát âm 任天堂 株式会社 0 bình chọn
30/06/2011 Mariko [ja] phát âm Mariko 0 bình chọn
30/06/2011 大江 健三郎 [ja] phát âm 大江 健三郎 0 bình chọn
30/06/2011 Puffy AmiYumi [ja] phát âm Puffy AmiYumi 0 bình chọn
30/06/2011 坂上田村麻呂 [ja] phát âm 坂上田村麻呂 0 bình chọn
30/06/2011 衛星画像地図 [ja] phát âm 衛星画像地図 0 bình chọn
30/06/2011 mizuki nana [ja] phát âm mizuki nana 0 bình chọn
30/06/2011 Kitanohomare Shuzou [ja] phát âm Kitanohomare Shuzou 0 bình chọn
30/06/2011 SENDAI [ja] phát âm SENDAI 0 bình chọn
30/06/2011 みょうちきりん (妙ちきりん) [ja] phát âm みょうちきりん (妙ちきりん) 0 bình chọn