Thành viên:

yoosef

Đăng ký phát âm của yoosef

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/11/2012 گرخیدن [fa] phát âm گرخیدن 0 bình chọn
05/11/2012 قلعه شهر نو [fa] phát âm قلعه شهر نو 0 bình chọn
05/11/2012 قنات‌آباد [fa] phát âm قنات‌آباد 0 bình chọn
05/11/2012 پاخط [fa] phát âm پاخط 0 bình chọn
05/11/2012 گود زنبورک‌خانه [fa] phát âm گود زنبورک‌خانه 0 bình chọn
05/11/2012 گود عرب‌ها [fa] phát âm گود عرب‌ها 0 bình chọn
05/11/2012 لاله‌زار [fa] phát âm لاله‌زار 0 bình chọn
05/11/2012 سبزه میدان [fa] phát âm سبزه میدان 0 bình chọn
05/11/2012 مسگرآباد [fa] phát âm مسگرآباد 0 bình chọn
04/11/2012 سریوم [fa] phát âm سریوم 0 bình chọn
04/11/2012 سیبورگیوم [fa] phát âm سیبورگیوم 0 bình chọn
04/11/2012 فرمیوم [fa] phát âm فرمیوم 0 bình chọn
04/11/2012 کالیفرنیوم [fa] phát âm کالیفرنیوم 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/11/2012 چكاوك هدهدی [fa] phát âm چكاوك هدهدی 0 bình chọn
04/11/2012 گنجشك خاكی [fa] phát âm گنجشك خاكی 0 bình chọn
04/11/2012 كوكوی ابلق [fa] phát âm كوكوی ابلق 0 bình chọn
04/11/2012 كوكوی معمولی [fa] phát âm كوكوی معمولی 0 bình chọn
04/11/2012 سبز قبا [fa] phát âm سبز قبا 0 bình chọn
04/11/2012 گریس [fa] phát âm گریس 0 bình chọn
04/11/2012 دو برج [fa] phát âm دو برج 0 bình chọn
04/11/2012 خودکا [fa] phát âm خودکا 0 bình chọn
04/11/2012 دیوارنویسی آمریکایی [fa] phát âm دیوارنویسی آمریکایی 0 bình chọn
04/11/2012 فانتازیا [fa] phát âm فانتازیا 0 bình chọn
04/11/2012 فروز [fa] phát âm فروز 0 bình chọn
04/11/2012 دسته‌دیزی [fa] phát âm دسته‌دیزی 0 bình chọn
04/11/2012 معنعن [fa] phát âm معنعن 0 bình chọn
04/11/2012 كاكایی سیبری [fa] phát âm كاكایی سیبری 0 bình chọn
04/11/2012 كاكایی كوچك [fa] phát âm كاكایی كوچك 0 bình chọn
04/11/2012 كاكایی دودی [fa] phát âm كاكایی دودی 0 bình chọn
04/11/2012 داركوب بزرگ [fa] phát âm داركوب بزرگ 0 bình chọn