Thành viên:

yoramgalili

Đăng ký phát âm của yoramgalili

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/10/2019 חָבֵר [he] phát âm חָבֵר 0 bình chọn
08/10/2019 אקוודור [he] phát âm אקוודור 0 bình chọn
08/10/2019 לַחֲלוֹש [he] phát âm לַחֲלוֹש 0 bình chọn
08/10/2019 לִימוּד [he] phát âm לִימוּד 0 bình chọn
08/10/2019 לְקַייֵץ [he] phát âm לְקַייֵץ 0 bình chọn
08/10/2019 טכנאית [he] phát âm טכנאית 0 bình chọn
08/10/2019 התעלמנה [he] phát âm התעלמנה 0 bình chọn
08/10/2019 מִספָּר [he] phát âm מִספָּר 0 bình chọn
08/10/2019 נָתִין [he] phát âm נָתִין 1 bình chọn
08/10/2019 סַבלָן [he] phát âm סַבלָן 0 bình chọn
08/10/2019 סִיבָּתִי [he] phát âm סִיבָּתִי 0 bình chọn
08/10/2019 רָחוּץ [he] phát âm רָחוּץ 0 bình chọn
08/10/2019 שטִיחָה [he] phát âm שטִיחָה 1 bình chọn
08/10/2019 תִירבּוּת [he] phát âm תִירבּוּת 0 bình chọn
08/10/2019 בצאתך [he] phát âm בצאתך 0 bình chọn
08/10/2019 מ'עישה [he] phát âm מ'עישה 0 bình chọn
08/10/2019 הגעתי הביתה לפני ארבעה ימים. [he] phát âm הגעתי הביתה לפני ארבעה ימים. 0 bình chọn
08/10/2019 נישארנו [he] phát âm נישארנו 0 bình chọn
08/10/2019 סמנו [he] phát âm סמנו 0 bình chọn
08/10/2019 לרקיע [he] phát âm לרקיע 0 bình chọn
08/10/2019 אֲחִיָּה הַשִּׁילֹנִי [he] phát âm אֲחִיָּה הַשִּׁילֹנִי 0 bình chọn
08/10/2019 מְיֻחָדוֹת [he] phát âm מְיֻחָדוֹת 0 bình chọn
08/10/2019 אבוי [he] phát âm אבוי 0 bình chọn
08/10/2019 מושחר [he] phát âm מושחר 0 bình chọn
08/10/2019 אנרג'י [he] phát âm אנרג'י 0 bình chọn
08/10/2019 בדירת-קרקע [he] phát âm בדירת-קרקע 0 bình chọn
08/10/2019 פרסיה [he] phát âm פרסיה 0 bình chọn
08/10/2019 אירן [he] phát âm אירן 0 bình chọn
08/10/2019 אפלו [he] phát âm אפלו 0 bình chọn
08/10/2019 באמצה [he] phát âm באמצה 0 bình chọn