Thành viên:

yourperfectguide

Đăng ký phát âm của yourperfectguide

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/12/2018 هَجَّرَ [ar] phát âm هَجَّرَ 0 bình chọn
09/12/2018 قائمة طعام [ar] phát âm قائمة طعام 0 bình chọn
09/12/2018 طُبِعَت [ar] phát âm طُبِعَت 0 bình chọn
09/12/2018 يُهَجِّرُ [ar] phát âm يُهَجِّرُ 0 bình chọn
09/12/2018 فطنة [ar] phát âm فطنة 0 bình chọn
09/12/2018 سترات [ar] phát âm سترات 0 bình chọn
09/12/2018 يَسْتَجِيبُ [ar] phát âm يَسْتَجِيبُ 0 bình chọn
09/12/2018 مُثْقَل [ar] phát âm مُثْقَل 0 bình chọn
09/12/2018 تطبيق القانون [ar] phát âm تطبيق القانون 0 bình chọn
09/12/2018 قذف مبكر [ar] phát âm قذف مبكر 0 bình chọn
09/12/2018 طموحات [ar] phát âm طموحات 0 bình chọn
09/12/2018 الرجل الخفي [ar] phát âm الرجل الخفي 0 bình chọn
09/12/2018 منصوص [ar] phát âm منصوص 0 bình chọn
09/12/2018 قوة ناعمة [ar] phát âm قوة ناعمة 0 bình chọn
09/12/2018 جدول أعمال [ar] phát âm جدول أعمال 0 bình chọn
09/12/2018 ضَمَّة تَنْوِين [ar] phát âm ضَمَّة تَنْوِين 0 bình chọn
09/12/2018 تعبئة وطنية [ar] phát âm تعبئة وطنية 0 bình chọn
09/12/2018 استرضاء الجماهير [ar] phát âm استرضاء الجماهير 0 bình chọn
09/12/2018 فتحَة تنوين [ar] phát âm فتحَة تنوين 0 bình chọn
09/12/2018 كَسْرَة تَنْوِين [ar] phát âm كَسْرَة تَنْوِين 0 bình chọn
03/12/2018 اِلْتَقَى [ar] phát âm اِلْتَقَى 0 bình chọn
03/12/2018 لاشعوري [ar] phát âm لاشعوري 0 bình chọn
03/12/2018 الاحتقار [ar] phát âm الاحتقار 0 bình chọn
03/12/2018 التأثر [ar] phát âm التأثر 0 bình chọn
03/12/2018 الفطنة [ar] phát âm الفطنة 0 bình chọn
03/12/2018 رحلوا [ar] phát âm رحلوا 0 bình chọn
03/12/2018 بلغوا [ar] phát âm بلغوا 0 bình chọn
03/12/2018 أقَانِيمُ النَّصَارَى [ar] phát âm أقَانِيمُ النَّصَارَى 0 bình chọn
03/12/2018 اضطجع على الأرض [ar] phát âm اضطجع على الأرض 0 bình chọn
03/12/2018 أبلى الطالبُ في الامتحان [ar] phát âm أبلى الطالبُ في الامتحان 0 bình chọn