Thành viên:

yourperfectguide

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của yourperfectguide

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/05/2019 يُنصِف [ar] phát âm يُنصِف 0 bình chọn
25/05/2019 حِلْف [ar] phát âm حِلْف 0 bình chọn
25/05/2019 يتكدّس [ar] phát âm يتكدّس 0 bình chọn
25/05/2019 إخفاقاتك [ar] phát âm إخفاقاتك 1 bình chọn
25/05/2019 بَضَائِعَ [ar] phát âm بَضَائِعَ 0 bình chọn
25/05/2019 مَجال جَوّيّ [ar] phát âm مَجال جَوّيّ 0 bình chọn
03/05/2019 العَرَبُ [ar] phát âm العَرَبُ 0 bình chọn
03/05/2019 Mohammed [ar] phát âm Mohammed 0 bình chọn
03/05/2019 النَّامُوسَة [ar] phát âm النَّامُوسَة 0 bình chọn
03/05/2019 الهَمَّاز [ar] phát âm الهَمَّاز 0 bình chọn
02/05/2019 طَوِيلَة [ar] phát âm طَوِيلَة 0 bình chọn
02/05/2019 الفوج [ar] phát âm الفوج 0 bình chọn
30/04/2019 وضع اليد [ar] phát âm وضع اليد 0 bình chọn
30/04/2019 عَاصِمَتان [ar] phát âm عَاصِمَتان 0 bình chọn
30/04/2019 دفتر الحضور والانصراف [ar] phát âm دفتر الحضور والانصراف 0 bình chọn
30/04/2019 الانصراف المبكر [ar] phát âm الانصراف المبكر 0 bình chọn
30/04/2019 كَتَبَه [ar] phát âm كَتَبَه 0 bình chọn
30/04/2019 أطواق [ar] phát âm أطواق 0 bình chọn
26/04/2019 عُمْلَتان [ar] phát âm عُمْلَتان 0 bình chọn
26/04/2019 نَظّارَتان [ar] phát âm نَظّارَتان 0 bình chọn
26/04/2019 عُمْلَتَيْن [ar] phát âm عُمْلَتَيْن 0 bình chọn
25/04/2019 ناقل عام [ar] phát âm ناقل عام 0 bình chọn
25/04/2019 سبب الوفاة [ar] phát âm سبب الوفاة 0 bình chọn
25/04/2019 سوء السلوك القضائي [ar] phát âm سوء السلوك القضائي 0 bình chọn
25/04/2019 حَجْر صِحّيّ [ar] phát âm حَجْر صِحّيّ 0 bình chọn
24/04/2019 شكوى مستهلك [ar] phát âm شكوى مستهلك 0 bình chọn
24/04/2019 هيئة محلفين غير مسماة [ar] phát âm هيئة محلفين غير مسماة 0 bình chọn
24/04/2019 قانون وضعي [ar] phát âm قانون وضعي 0 bình chọn
24/04/2019 مبدأ سلطان الإرادة [ar] phát âm مبدأ سلطان الإرادة 0 bình chọn
24/04/2019 ضمان الحقوق [ar] phát âm ضمان الحقوق 0 bình chọn