Thành viên:

yourperfectguide

Đăng ký phát âm của yourperfectguide

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/03/2019 تسمم الطعام [ar] phát âm تسمم الطعام 0 bình chọn
29/03/2019 تشنجات الطمث [ar] phát âm تشنجات الطمث 0 bình chọn
29/03/2019 تصلب الجلد المحدود [ar] phát âm تصلب الجلد المحدود 0 bình chọn
29/03/2019 تصلب الجلد [ar] phát âm تصلب الجلد 0 bình chọn
29/03/2019 تضخم الثدي عند الرجال [ar] phát âm تضخم الثدي عند الرجال 0 bình chọn
29/03/2019 تضخم البطين الأيسر [ar] phát âm تضخم البطين الأيسر 0 bình chọn
29/03/2019 تضخم الكبد [ar] phát âm تضخم الكبد 0 bình chọn
29/03/2019 تضخم القلب [ar] phát âm تضخم القلب 0 bình chọn
29/03/2019 تضخم الغدة الدرقية [ar] phát âm تضخم الغدة الدرقية 0 bình chọn
29/03/2019 تعذر الأداء النطقي بالطفولة [ar] phát âm تعذر الأداء النطقي بالطفولة 0 bình chọn
29/03/2019 تضيق القناة الشوكية [ar] phát âm تضيق القناة الشوكية 0 bình chọn
29/03/2019 تشنج الوجه النصفي [ar] phát âm تشنج الوجه النصفي 0 bình chọn
29/03/2019 تضخم البروستاتا الحميد [ar] phát âm تضخم البروستاتا الحميد 0 bình chọn
29/03/2019 تقيح الجلد الغنغريني [ar] phát âm تقيح الجلد الغنغريني 0 bình chọn
29/03/2019 تمدد الأوعية الدموية الأبهرية [ar] phát âm تمدد الأوعية الدموية الأبهرية 0 bình chọn
29/03/2019 تمدد الأوعية الدموية الأبهري الصدري [ar] phát âm تمدد الأوعية الدموية الأبهري الصدري 0 bình chọn
29/03/2019 تَمَخْرُطُ القَرْنِيَّة [ar] phát âm تَمَخْرُطُ القَرْنِيَّة 0 bình chọn
29/03/2019 تلين العظام [ar] phát âm تلين العظام 0 bình chọn
29/03/2019 تمزق الغضروف الهلالي [ar] phát âm تمزق الغضروف الهلالي 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الأنسجة غير معروف المنشأ [ar] phát âm سرطان الأنسجة غير معروف المنشأ 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان البلعوم الأنفي [ar] phát âm سرطان البلعوم الأنفي 0 bình chọn
29/03/2019 تمددات الأوعية الدموية [ar] phát âm تمددات الأوعية الدموية 0 bình chọn
29/03/2019 تمدد الشريان المأبضي [ar] phát âm تمدد الشريان المأبضي 0 bình chọn
29/03/2019 تمدد الأوعية الدموية بالأبهر البطني [ar] phát âm تمدد الأوعية الدموية بالأبهر البطني 0 bình chọn
29/03/2019 تمزق وتر العرقوب [ar] phát âm تمزق وتر العرقوب 0 bình chọn
29/03/2019 طبلة الأذن المثقوبة [ar] phát âm طبلة الأذن المثقوبة 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان المهبل [ar] phát âm سرطان المهبل 0 bình chọn
29/03/2019 سنان الرمح [ar] phát âm سنان الرمح 0 bình chọn
29/03/2019 لَؤُمَ [ar] phát âm لَؤُمَ 0 bình chọn
29/03/2019 الغرام [ar] phát âm الغرام 0 bình chọn