Thành viên:

yourperfectguide

Đăng ký phát âm của yourperfectguide

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/03/2019 ضرائح [ar] phát âm ضرائح 0 bình chọn
29/03/2019 خرج المدرس من الفصل [ar] phát âm خرج المدرس من الفصل 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الأمعاء الدقيقة [ar] phát âm سرطان الأمعاء الدقيقة 0 bình chọn
29/03/2019 تمزق طبلة الأذن [ar] phát âm تمزق طبلة الأذن 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الثدي المتكرر [ar] phát âm سرطان الثدي المتكرر 0 bình chọn
29/03/2019 طَائِرَتانِ [ar] phát âm طَائِرَتانِ 0 bình chọn
29/03/2019 طَائِرَتَيْن [ar] phát âm طَائِرَتَيْن 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الخلايا القاعدية [ar] phát âm سرطان الخلايا القاعدية 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الجلد [ar] phát âm سرطان الجلد 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الفم [ar] phát âm سرطان الفم 0 bình chọn
29/03/2019 سرعة القذف [ar] phát âm سرعة القذف 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الخلايا الكبدية [ar] phát âm سرطان الخلايا الكبدية 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الثدي لدى الذكور [ar] phát âm سرطان الثدي لدى الذكور 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الحالب [ar] phát âm سرطان الحالب 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان البنكرياس [ar] phát âm سرطان البنكرياس 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الرأس والرقبة [ar] phát âm سرطان الرأس والرقبة 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الضفيرة المشيمية [ar] phát âm سرطان الضفيرة المشيمية 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الشفاه [ar] phát âm سرطان الشفاه 0 bình chọn
29/03/2019 جَوازاتٌ [ar] phát âm جَوازاتٌ 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان العظام [ar] phát âm سرطان العظام 0 bình chọn
29/03/2019 سُئِلَ [ar] phát âm سُئِلَ 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الدم اللمفاوي المزمن [ar] phát âm سرطان الدم اللمفاوي المزمن 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الغدة الدرقية [ar] phát âm سرطان الغدة الدرقية 0 bình chọn
29/03/2019 سرطان الفرج [ar] phát âm سرطان الفرج 0 bình chọn
27/03/2019 تُكْتِبُونَ [ar] phát âm تُكْتِبُونَ 0 bình chọn
27/03/2019 أَكْتَبُوا [ar] phát âm أَكْتَبُوا 0 bình chọn
27/03/2019 أُكْتِبْنَ [ar] phát âm أُكْتِبْنَ 0 bình chọn
27/03/2019 يُكْتِبْنَ [ar] phát âm يُكْتِبْنَ 0 bình chọn
27/03/2019 أُكْتِبْتُم [ar] phát âm أُكْتِبْتُم 0 bình chọn
26/03/2019 شبكة بينية [ar] phát âm شبكة بينية 0 bình chọn