Thành viên:

yourperfectguide

Đăng ký phát âm của yourperfectguide

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2019 ناقل عام [ar] phát âm ناقل عام 0 bình chọn
24/04/2019 سبب الوفاة [ar] phát âm سبب الوفاة 0 bình chọn
24/04/2019 سوء السلوك القضائي [ar] phát âm سوء السلوك القضائي 0 bình chọn
24/04/2019 حَجْر صِحّيّ [ar] phát âm حَجْر صِحّيّ 0 bình chọn
23/04/2019 شكوى مستهلك [ar] phát âm شكوى مستهلك 0 bình chọn
23/04/2019 هيئة محلفين غير مسماة [ar] phát âm هيئة محلفين غير مسماة 0 bình chọn
23/04/2019 قانون وضعي [ar] phát âm قانون وضعي 0 bình chọn
23/04/2019 مبدأ سلطان الإرادة [ar] phát âm مبدأ سلطان الإرادة 0 bình chọn
23/04/2019 ضمان الحقوق [ar] phát âm ضمان الحقوق 0 bình chọn
23/04/2019 غرفة الاستقبال [ar] phát âm غرفة الاستقبال 0 bình chọn
23/04/2019 حديد يخالطه شيء من الكربون [ar] phát âm حديد يخالطه شيء من الكربون 0 bình chọn
23/04/2019 عينية [ar] phát âm عينية 0 bình chọn
23/04/2019 شهادة زور [ar] phát âm شهادة زور 0 bình chọn
23/04/2019 عصبة فدرالية [ar] phát âm عصبة فدرالية 0 bình chọn
23/04/2019 ظنين [ar] phát âm ظنين 0 bình chọn
23/04/2019 طريقة الالتزام [ar] phát âm طريقة الالتزام 0 bình chọn
23/04/2019 قائمة الاختصارات القانونية [ar] phát âm قائمة الاختصارات القانونية 0 bình chọn
23/04/2019 عفو عام [ar] phát âm عفو عام 0 bình chọn
23/04/2019 عقود الإذعان [ar] phát âm عقود الإذعان 0 bình chọn
23/04/2019 مسؤولية الشركة القانونية [ar] phát âm مسؤولية الشركة القانونية 0 bình chọn
23/04/2019 وكيل النيابة [ar] phát âm وكيل النيابة 0 bình chọn
23/04/2019 قوة الأمر المقضي به [ar] phát âm قوة الأمر المقضي به 0 bình chọn
23/04/2019 مكافحة الفساد [ar] phát âm مكافحة الفساد 0 bình chọn
23/04/2019 ملكية عامة [ar] phát âm ملكية عامة 0 bình chọn
23/04/2019 قانون البلديات [ar] phát âm قانون البلديات 0 bình chọn
23/04/2019 محكمة خاصة [ar] phát âm محكمة خاصة 0 bình chọn
23/04/2019 لجنة القوانين [ar] phát âm لجنة القوانين 0 bình chọn
23/04/2019 مجاملة [ar] phát âm مجاملة 0 bình chọn
23/04/2019 لجنة إصلاح القوانين [ar] phát âm لجنة إصلاح القوانين 0 bình chọn
23/04/2019 محامي الشيطان [ar] phát âm محامي الشيطان 0 bình chọn