Thành viên:

yourperfectguide

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của yourperfectguide

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/04/2019 مَعرِض [ar] phát âm مَعرِض 0 bình chọn
17/04/2019 حِلف [ar] phát âm حِلف 0 bình chọn
17/04/2019 العَقيدة [ar] phát âm العَقيدة 0 bình chọn
17/04/2019 تسلم السلطة [ar] phát âm تسلم السلطة 0 bình chọn
17/04/2019 يشتبك [ar] phát âm يشتبك 0 bình chọn
17/04/2019 بُرْتُقَالِيّ [ar] phát âm بُرْتُقَالِيّ 0 bình chọn
17/04/2019 أَنْهَتْ [ar] phát âm أَنْهَتْ 0 bình chọn
17/04/2019 المُعْتَقَدُ [ar] phát âm المُعْتَقَدُ 0 bình chọn
17/04/2019 يُوسُفِيّ [ar] phát âm يُوسُفِيّ 0 bình chọn
17/04/2019 اعتصامات [ar] phát âm اعتصامات 0 bình chọn
30/03/2019 الأمراض الوراثية [ar] phát âm الأمراض الوراثية 0 bình chọn
30/03/2019 أعراض المرض [ar] phát âm أعراض المرض 0 bình chọn
30/03/2019 التصوير بالأمواج فوق الصوتية [ar] phát âm التصوير بالأمواج فوق الصوتية 0 bình chọn
30/03/2019 الفحوص الشعاعية [ar] phát âm الفحوص الشعاعية 0 bình chọn
30/03/2019 الفحوص السريرية [ar] phát âm الفحوص السريرية 0 bình chọn
30/03/2019 الإمساك والإسهال [ar] phát âm الإمساك والإسهال 0 bình chọn
30/03/2019 الدوار والقيء [ar] phát âm الدوار والقيء 0 bình chọn
30/03/2019 عسر التنفس [ar] phát âm عسر التنفس 0 bình chọn
30/03/2019 ضيق التنفس [ar] phát âm ضيق التنفس 0 bình chọn
30/03/2019 التهاب المهبل الجرثومي [ar] phát âm التهاب المهبل الجرثومي 0 bình chọn
30/03/2019 التهاب الأعضاء التناسلية الأنثوية [ar] phát âm التهاب الأعضاء التناسلية الأنثوية 0 bình chọn
30/03/2019 الزهري الوراثي [ar] phát âm الزهري الوراثي 0 bình chọn
30/03/2019 فقر الدم المنجلي [ar] phát âm فقر الدم المنجلي 0 bình chọn
30/03/2019 التهاب الخصية [ar] phát âm التهاب الخصية 0 bình chọn
30/03/2019 التهاب الحنجرة [ar] phát âm التهاب الحنجرة 0 bình chọn
30/03/2019 التهاب الجلد والعضل [ar] phát âm التهاب الجلد والعضل 0 bình chọn
30/03/2019 التهاب الجِراب [ar] phát âm التهاب الجِراب 0 bình chọn
30/03/2019 التهاب الثدي [ar] phát âm التهاب الثدي 0 bình chọn
30/03/2019 التهاب الشريان الصُّدْغِيّ [ar] phát âm التهاب الشريان الصُّدْغِيّ 0 bình chọn
30/03/2019 التهاب الشرايين تاكاياسو [ar] phát âm التهاب الشرايين تاكاياسو 0 bình chọn