Thành viên:

yulgar55

Đăng ký phát âm của yulgar55

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
01/10/2012 nocilla [es] phát âm nocilla Của marijeherva