Thành viên:

yuri84

Đăng ký phát âm của yuri84

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
21/11/2009 unsung [en] phát âm unsung Của trreuiotue
03/10/2009 калинка [ru] phát âm калинка Của logacova
24/09/2009 alícota [pt] phát âm alícota 0 bình chọn