Thành viên:

zahra

Đăng ký phát âm của zahra

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/04/2010 پیرزن [fa] phát âm پیرزن 0 bình chọn
10/04/2010 دندان سر جگر بگذار [fa] phát âm دندان سر جگر بگذار 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/04/2010 آخر سر [fa] phát âm آخر سر 0 bình chọn
10/04/2010 محمد علی کریمی [fa] phát âm محمد علی کریمی 0 bình chọn
10/04/2010 سي دي [fa] phát âm سي دي 0 bình chọn
07/08/2009 شخصيت منفي [fa] phát âm شخصيت منفي 0 bình chọn
07/08/2009 آرم [fa] phát âm آرم 0 bình chọn
07/08/2009 گوركن [fa] phát âm گوركن 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 حرفهاي زشت [fa] phát âm حرفهاي زشت 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 بد و بيراه [fa] phát âm بد و بيراه 0 bình chọn
07/08/2009 جدار [fa] phát âm جدار 0 bình chọn
07/08/2009 صداگير [fa] phát âm صداگير 0 bình chọn
07/08/2009 راهبند [fa] phát âm راهبند 0 bình chọn
07/08/2009 صاحب شدن [fa] phát âm صاحب شدن 0 bình chọn
07/08/2009 يك خروار [fa] phát âm يك خروار 0 bình chọn
07/08/2009 زانو انداختن [fa] phát âm زانو انداختن 0 bình chọn
07/08/2009 شل و ول [fa] phát âm شل و ول 0 bình chọn
07/08/2009 سر كيسه [fa] phát âm سر كيسه 0 bình chọn
07/08/2009 مسئلۀ جزئي [fa] phát âm مسئلۀ جزئي 0 bình chọn
07/08/2009 هيچ و پوچ [fa] phát âm هيچ و پوچ 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 ناقابل [fa] phát âm ناقابل 0 bình chọn
07/08/2009 كم ارزش [fa] phát âm كم ارزش 0 bình chọn
07/08/2009 بار و بنه [fa] phát âm بار و بنه 0 bình chọn
07/08/2009 وثيقه [fa] phát âm وثيقه 0 bình chọn
07/08/2009 گَل و گُشاد [fa] phát âm گَل و گُشاد 0 bình chọn
07/08/2009 چِزاندن [fa] phát âm چِزاندن 0 bình chọn
07/08/2009 نانوا [fa] phát âm نانوا 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/08/2009 نان خشك [fa] phát âm نان خشك 0 bình chọn
07/08/2009 پا در هوا [fa] phát âm پا در هوا 0 bình chọn
07/08/2009 ترازنامه [fa] phát âm ترازنامه 0 bình chọn