Thành viên:

zeNF3

Đăng ký phát âm của zeNF3

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/03/2012 Wurmfraß [de] phát âm Wurmfraß 0 bình chọn
30/03/2012 Taschenuhr [de] phát âm Taschenuhr 0 bình chọn
30/03/2012 Soundkarte [de] phát âm Soundkarte 0 bình chọn
30/03/2012 Bartwuchs [de] phát âm Bartwuchs 0 bình chọn
30/03/2012 Wurstbrot [de] phát âm Wurstbrot 0 bình chọn
30/03/2012 Krümelmonster [de] phát âm Krümelmonster 0 bình chọn
30/03/2012 Kollisionsabfrage [de] phát âm Kollisionsabfrage 0 bình chọn
30/03/2012 Wurstfachverkäuferin [de] phát âm Wurstfachverkäuferin 0 bình chọn
30/03/2012 Erdbeerkäse [de] phát âm Erdbeerkäse 0 bình chọn
30/03/2012 Patrick [de] phát âm Patrick 1 bình chọn
30/03/2012 Sojagranulat [de] phát âm Sojagranulat 0 bình chọn
30/03/2012 AIDS [de] phát âm AIDS 0 bình chọn
30/03/2012 Kurbelwellensensor [de] phát âm Kurbelwellensensor 0 bình chọn
30/03/2012 emulator [de] phát âm emulator 0 bình chọn
29/03/2012 Rainer [de] phát âm Rainer 0 bình chọn
29/03/2012 Schalldruckpegel [de] phát âm Schalldruckpegel 0 bình chọn
29/03/2012 angekuppelt [de] phát âm angekuppelt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất