Thành viên:

zein270

Đăng ký phát âm của zein270

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/07/2009 Akinwande Oluwole Soyinka [yo] phát âm Akinwande Oluwole Soyinka 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/07/2009 bawoni [yo] phát âm bawoni 0 bình chọn
24/07/2009 Ibadan [yo] phát âm Ibadan 0 bình chọn
24/07/2009 Nsukka [yo] phát âm Nsukka 0 bình chọn
24/07/2009 Chinua Achebe [yo] phát âm Chinua Achebe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/07/2009 Jesu Kristi [yo] phát âm Jesu Kristi 0 bình chọn
24/07/2009 Se´ dada ni? [yo] phát âm Se´ dada ni? -1 bình chọn
14/03/2009 Ojukwu [ig] phát âm Ojukwu 0 bình chọn
14/03/2009 Enugu [ig] phát âm Enugu 0 bình chọn
13/03/2009 Ikechukwu Uche [ig] phát âm Ikechukwu Uche 0 bình chọn
12/03/2009 omolara [yo] phát âm omolara -1 bình chọn
12/03/2009 Oyeyemi [yo] phát âm Oyeyemi 0 bình chọn
12/03/2009 Abùjá [yo] phát âm Abùjá 0 bình chọn