Thành viên:

zizininoo

Đăng ký phát âm của zizininoo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/11/2015 زیپ [fa] phát âm زیپ 0 bình chọn
14/11/2015 متوجه شدن [fa] phát âm متوجه شدن 0 bình chọn
14/11/2015 طلا [fa] phát âm طلا 0 bình chọn
14/11/2015 سر [fa] phát âm سر 1 bình chọn
14/11/2015 عالیه [fa] phát âm عالیه 0 bình chọn
14/11/2015 دور تا دور [fa] phát âm دور تا دور 0 bình chọn
14/11/2015 کلاشنیکوف [fa] phát âm کلاشنیکوف 1 bình chọn
14/11/2015 کیهان پیما [fa] phát âm کیهان پیما 0 bình chọn
14/11/2015 فضا پیما [fa] phát âm فضا پیما 1 bình chọn
14/11/2015 داریوش هخامنشی [fa] phát âm داریوش هخامنشی 0 bình chọn
14/11/2015 پادشاه هخامنشی [fa] phát âm پادشاه هخامنشی 0 bình chọn
14/11/2015 دیوان حافظ [fa] phát âm دیوان حافظ 0 bình chọn
14/11/2015 دیوان فردوسی [fa] phát âm دیوان فردوسی 0 bình chọn
14/11/2015 گلستان سعدی [fa] phát âm گلستان سعدی 0 bình chọn
14/11/2015 بوستان سعدی [fa] phát âm بوستان سعدی 0 bình chọn
14/11/2015 شاهنامه فردوسی [fa] phát âm شاهنامه فردوسی 0 bình chọn
14/11/2015 آبنما [fa] phát âm آبنما 0 bình chọn
14/11/2015 ابومسلم خراسانی [fa] phát âm ابومسلم خراسانی 0 bình chọn
14/11/2015 ابزارفروشی [fa] phát âm ابزارفروشی 0 bình chọn
14/11/2015 نمایش نامه [fa] phát âm نمایش نامه 0 bình chọn
14/11/2015 دوره ساسانیان [fa] phát âm دوره ساسانیان 0 bình chọn
14/11/2015 گران جان [fa] phát âm گران جان 0 bình chọn
14/11/2015 گران مایه [fa] phát âm گران مایه 0 bình chọn
14/11/2015 طلای سیاه [fa] phát âm طلای سیاه 0 bình chọn
14/11/2015 پاسخ نامه [fa] phát âm پاسخ نامه 0 bình chọn
14/11/2015 پرسش نامه [fa] phát âm پرسش نامه 0 bình chọn
14/11/2015 کیمیاگری [fa] phát âm کیمیاگری 0 bình chọn
14/11/2015 کیمیاگران [fa] phát âm کیمیاگران 0 bình chọn
14/11/2015 پی گیری [fa] phát âm پی گیری 0 bình chọn
14/11/2015 آرامگاه کوروش [fa] phát âm آرامگاه کوروش 0 bình chọn