Thành viên:

zlvrzz

Đăng ký phát âm của zlvrzz

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/03/2009 Sinop [tr] phát âm Sinop 0 bình chọn
24/03/2009 yoğurt [tr] phát âm yoğurt 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/03/2009 Dalmacija [hr] phát âm Dalmacija 0 bình chọn
24/03/2009 baklava [tr] phát âm baklava 0 bình chọn
24/03/2009 sabah [tr] phát âm sabah 0 bình chọn
24/03/2009 gazete [tr] phát âm gazete 0 bình chọn
24/03/2009 Crikvenica [hr] phát âm Crikvenica -1 bình chọn
24/03/2009 Drvenik Mali [hr] phát âm Drvenik Mali 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/03/2009 Drvenik [hr] phát âm Drvenik 0 bình chọn
24/03/2009 Safranbolu [tr] phát âm Safranbolu 0 bình chọn