Thành viên:

zozoraly

Đăng ký phát âm của zozoraly

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/02/2013 baguette [fr] phát âm baguette 0 bình chọn
03/02/2013 Chantilly [fr] phát âm Chantilly 0 bình chọn
03/02/2013 la tour Eiffel [fr] phát âm la tour Eiffel 1 bình chọn
03/02/2013 J'ai faim [fr] phát âm J'ai faim 0 bình chọn
03/02/2013 mise-en-place [fr] phát âm mise-en-place 1 bình chọn
03/02/2013 l'ongle [fr] phát âm l'ongle 0 bình chọn
03/02/2013 en voilà du joli [fr] phát âm en voilà du joli 0 bình chọn