Thành viên:

zz4j9m

Đăng ký phát âm của zz4j9m

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/06/2012 computerized [en] phát âm computerized 0 bình chọn
18/06/2012 performative [en] phát âm performative 0 bình chọn
18/06/2012 economizing [en] phát âm economizing 0 bình chọn
18/06/2012 Kantian [en] phát âm Kantian 0 bình chọn
18/06/2012 fast-food [en] phát âm fast-food 0 bình chọn
18/06/2012 andrew greeley [en] phát âm andrew greeley 0 bình chọn
18/06/2012 virtualdub [en] phát âm virtualdub 0 bình chọn
18/06/2012 weatherford [en] phát âm weatherford 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/06/2012 room attendant [en] phát âm room attendant 0 bình chọn
18/06/2012 heats [en] phát âm heats 0 bình chọn
18/06/2012 Imogen Thomas [en] phát âm Imogen Thomas 0 bình chọn