Cách phát âm Án

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: EirMjölnirGrundarfjörðurvélSindri