Cách phát âm édulcorer

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: salutBon voyageje ne sais quoiMonsieurtu