Cách phát âm λεγειν καί είδει

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: μεσαμβρίηςΠαφλαγόνωνἴδμενἀπαγωγήΔωριέας