Cách phát âm Ρώμη

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: σκηνικήσκοντάφτετεσκότωμασκουπίζουμεσκύβω