Cách phát âm σχήμα

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Θεσσαλονίκηξενητιάαγκώναςμάντηςχλωμός