Cách phát âm τροποποιώ

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: πήξιμοπωλητήςσιχτιρίζωσκανδάλησκατίλα