Cách phát âm кордай

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle