Cách phát âm кӏиго

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: انتحاريهينةتصالحيةلاوانهقدمتها