Cách phát âm հաց

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: աղավաղելաշխատելասելարյունահոսելՍեր