Cách phát âm אידאולוגיה

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: אגוזשערהעדיףאיינשטייןשמש