Cách phát âm טלביה

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: אגוזשערהעדיףאיינשטייןשמש