Cách phát âm מתנצל

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: דגלמלחמהסיוןמזוןנדב