Cách phát âm תפוז ולנסיה

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ataraפוריםadonaiקניוןשְׁמוֹנֶה