Cách phát âm أهذا

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: زوجةجميلرسالةورديأزرق فاتح