Cách phát âm السَّفْرُ

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: مرحباالجزائرلبنانزوجطبيب